Program

W 2014 roku stworzyłem realny "Program zmian Dębicy", który realizowałem od momentu zaprzysiężenia mnie na burmistrza. Tworząc go, oparłem się na własnej pogłębionej przez opinie ekspertów diagnozie potrzeb miasta oraz miałem na uwadze Państwa oczekiwania, które mogłem poznać osobiście podczas wielu spotkań i konsultacji.

Bogatszy o wiedzę i doświadczenie, które udało mi się zdobyć podczas 4 lat pełnienia funkcji burmistrza miasta, pragnę zaproponować Państwu nowy, ulepszony "Program zmian Dębicy", który odpowiada na realne potrzeby mieszkańców. Spotykając się i rozmawiając z dębiczanami, miałem niepowtarzalną okazję, aby osobiście poznać ich problemy i nauczyłem się, jak w skuteczny sposób rozwiązywać nawet te najtrudniejsze.

W moim programie koncentruję się przede wszystkim na sprawach najistotniejszych dla naszej społeczności lokalnej. Każdy z proponowanych punktów programu jest głęboko przeanalizowany, przemyślany i możliwy do zrealizowania dzięki środkom z budżetu miasta oraz środkom zewnętrznym pozyskanym głównie z UE. Realizując mój program pragnę współpracować z osobami, którym bliskie są sprawy naszego miasta i rozwój Dębicy, a dobro mieszkańców stawiają zawsze na pierwszym miejscu, tak jak ja.


1. Zagospodarowanie terenu Przedwale - Al. Jana Pawła II, od ul. Słonecznej do ul. Kościuszki - tor rowerowy terenowy, ścieżki biegowe, siłownia zewnętrzna, wybieg dla zwierząt, plac zabaw - zabezpieczone przed wodą oraz kładka na drugą stronę Wisłoki.

2. Modernizacja Parku Skarbka-Borowskiego - remont alejek, oświetlenia, monitoring, nowe place zabaw, ścieżki edukacyjne, siłownia dla seniorów, miejsce na foodtrucki, wybieg dla zwierząt.

3. Nowy park na Budziszu wzdłuż koryta potoku Budzisz- ścieżki spacerowe, rowerowe, biegowe, place zabaw.

4. Budowa obiektu ,,Zielona Szkoła" przy ul. Tetmajera, kawiarnia i wieża widokowa.

5. Sfinalizowanie projektu na modernizację płyty Rynku - fontanny, scena na środku, oświetlenie, toalety miejskie

6. Nowy wygląd ul. Kolejowej, ul. Krakowskiej do ul. Chopina, ul. Rzeszowskiej do ul. Kościuszki - ogłoszenie konkursu dla profesjonalnych biur architektonicznych.

7. Zagospodarowanie terenu wokół wyremontowanego Domu Kultury Śnieżka - plac zabaw, amfiteatr, ścianka do grafitti, "kręgielnia pod chmurką", "Ogród doświadczeń" - montaż eksponatów edukacyjnych.

8. Uporządkowanie i powiększenie placu Mikołajkowów.

9. Modernizacja Placu Gryfitów - odnowienie pomnika, aranżacja zieleni i nowe nasadzenia.

10. Stworzenie Dębickiego Centrum Komunikacyjnego - budowa dwóch dworców autobusowych - miejskiego i podmiejskiego przy ul. Głowackiego, dalekobieżnego - przy ul. Słonecznej.

11. Rewitalizacja Osiedla Matejki - budowa dróg, chodników, parkingów, oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej po wymianie instalacji gazowej oraz zamontowanie monitoringu.

12. Budowa ogrodzenia, alejek i miejsca na urny na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Wielopolskiej.

13. Budowa placu zabaw na ul. Cmentarnej i na ul. Wielopolskiej.

14. Budowa przytuliska dla psów.

15. "Siłownia pod chmurką" na Osiedlu Słoneczne - wyposażenie placu zabaw przy ulicy Piłsudskiego w urządzenia do ćwiczeń.

16. Strefa odpoczynku obok muszli koncertowej przy ul. Brzegowej - zakup i instalacja plenerowych stołów do ping-ponga, stolików szachowych z ławeczkami.

17. Rozbudowa Street Workout Parku w Ogródku Jordanowskim.

18. Wykonanie wodnego toru przeszkód AQUATRACK w kompleksie basenów przy ul. Piłsudskiego.

19. Wykonanie nawierzchni Skateparku przy ul. Ligęzów.

20. "Nadajmy miastu kolor" - budowa ścianek do graffiti m.in. na ul. Fabrycznej.

21. Utworzenie terenu rekreacyjnego na "Brzozowym Ranczu".

22. Utworzenie Dębickiego Centrum Edukacyjnego KOPERNIK" w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Łysogórskiej 25.

1. Przebudowa, remont ulic miejskich i oświetlenia ulicznego - ul. Bojanowskiego, ul. Kochanowskiego i okoliczne, ul. Rzemieślnicza, ul. Grunwaldzka, ul. Rondo, ul. Szaley Groele, ul. Chłodnicza, ul. Brzegowa, ul. Sportowa, ul. Gawrysia, ul. Grottgera, ul. Sienkiewicza, ul. Batorego (jezdnia oraz parkingi obok Urzędu Gminy), ul. Jana III Sobieskiego, ul. Mościckiego, ul. Kwiatkowskiego, ul. Tuwima, ul. Parkowa obok Domu Kultury Kosmos, ul. Raczyńskich, ul. Olszynowa, ul. Czarneckiego, ul. Ogrodowa, ul. Krasickiego, ul. Spacerowa, ul. Strumskiego, ul. Kraszewskiego, ul. Prusa, ul. Targowa, ul. Głowackiego, ul. Wybickiego, ul. Paderewskiego - uwolnienie ruchu samochodowego przy Szkole Podstawowej nr 5.

2. Budowa ulic miejskich wraz z oświetleniem ulicznym - ul. Budzisz za obwodnicą, ul. Wilhelma Macha (budowa pierwszego km ulicy wraz z chodnikiem), ul. Skowronków - boczna , ul. Łukasiewicza (od ul. Północnej do Wisłoki), ul. Ludowa, ul. Paderewskiego (od ul. Piłsudskiego do ul. Ludowej), ul. Saperów (od ul. Kościuszki do ul. Ratuszowej i w stronę Wodociągów), ul. Sokola, ul. Jagiełły, ul. Widok, ul. Energetyczna, ul. Gawrzyłowska przed obwodnicą, ul. Łąkowa, ul. Osiedlowa, ul. Pułaskiego, ul. Bonara, ul. Kosynierów Racławickich - boczne dwa sięgacze, ul. Wesoła, ul. Spokojna, ul. Promienna, ul Pogodna, ul. Polna przed obwodnicą - boczne sięgacze, budowa chodnika na ul. Batalionów Chłopskich.

3. Zwiększenie ilości parkingów - budowa parkingu przy ul. Słonecznej przy przejściu podziemnym na minimum 100 samochodów, przy Sądzie Rejonowym, przy Hali Wisłoka, na ul. Fabrycznej, na ul. Rodziny Koehlich, remont parkingu przy ul. 1-go Maja, rozbudowa parkingu przy Dworcu PKP, powiększenie parkingu przy Szpitalu Powiatowym, remont parkingu przy stadionie na ul. Piłsudskiego, budowa parkingu na ul. Leśnej od strony Osiedla Matejki, przebudowa parkingu przy Cmentarzu Komunalnym przy ul. Wielopolskiej, budowa parkingu i uwolnienie ruchu samochodowego przy Przedszkolu Miejskim nr 7.

4. Modernizacja nawierzchni asfaltowej na ul. Starzyńskiego, na Osiedlu Fredry, na Osiedlu Metalowiec, Osiedlu Wolica III (ul. 23 Sierpnia, ul. Marszałka, ul. Wybickiego, ul. Batalionów Chłopskich), na ul. Krasińskiego, na ul. Królewskiej, na ul. Północnej, na ul. Staszica (wraz z chodnikiem), na ul. Transportowców.

5. Wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg gruntowych: ul. Zielona za obwodnicą oraz sięgacz przed obwodnicą, ul. Partyzantów - boczny sięgacz przed obwodnicą, ul. Wiejska - boczny sięgacz, ul. Leśna - boczny sięgacz koło ogródków, ul. Kawęczyńska - boczny sięgacz od ul. Klonowej, ul. Rzeczna, ul. Jaśminowa, ul. Szkotnia.

6. Uregulowanie własności wszystkich dróg na terenie miasta.

1. Rozpoczęcie budowy mieszkań w ramach programu rządowego ,,Mieszkanie Plus" - 200 mieszkań.

2. Rozbudowa osiedla socjalnego na ul. Mościckiego.

1. Zwiększenie zabezpieczenia przed powodzią - remont i zabezpieczenie Potoku Kawęckiego.

2. Plan zabezpieczenia wód opadowych i płynących dla całego miasta - opracowanie planu dla inwestycji zabezpieczających miasto przed lokalnymi podtopieniami i powodziami na potokach miejskich.

3. Dalszy rozwój sieci monitoringu miasta we współpracy z Policją.

4.Program przebudowy najbardziej niebezpiecznych i problematycznych przejść dla pieszych - wyzwalane dodatkowe oświetlenie, listwy ostrzegawcze, ostrzegawcze oświetlenie w chodnikach.

1. Odwierty geotermalne.

2. Budowa układu kogeneracyjnego - nowoczesna technologia produkcji prądu z pieców ciepłowniczych.

3. Modernizacja oczyszczalni ścieków na ul. Kosynierów Racławickich.

4. Modernizacja Stacji Ujęcia Wody na ul. Kwiatkowskiego.

5. Rozwój sieci MPEC, dofinansowanie dla mieszkańców chcących dokonać podłączenia do sieci.

6. Dofinansowanie do kolektorów słonecznych, fotowoltaiki, wymiany pieców węglowych i starych gazowych.

1. Rozwój placówek wsparcia osób starszych (Domy Seniora, Kluby Seniora).

2. Integracja osób starszych za pomocą programów przygotowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Urząd Marszałkowski.

3. Podejmowanie wspólnych projektów dla seniorów w całym powiecie.

4. Przygotowanie programu darmowych szczepień.

1. Rozbudowa i remont lodowiska miejskiego.

2. Budowa centrum lekkoatletycznego.

3. Remont trybun i zaplecza na Stadionie Igloopolu.

4. Remont zaplecza szatniowego na Stadionie Wisłoki.

5. Modernizacja basenu otwartego na ul. Sobieskiego - remont basenu i infrastruktury, budowa centrum rekreacyjnego: plac zabaw, siłownia zewnętrzna, kawiarnia, parking.

6. Dokończenie remontów DK Śnieżka i DK Mors.

7. Remont muszli koncertowej oraz parku z fontanną na ul. Sportowej.

8. Budowa Placu Sztuki im. Marka Krystka pomiędzy Galerią Sztuki a Biblioteką Miejską.

9.Stworzenie systemu informacji o mieście - przygotowanie tablic informacyjnych, strony internetowej, aplikacji na smartfony z grą uliczną prowadzącą po najważniejszych historycznych i współczesnych lokalizacjach w Dębicy.

10. Organizacja imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, np. Mistrzostwa Polski w Piłce Siatkowej, Światowa Gala Boksu, Mistrzostwa Polski Lekarzy i Farmaceutów w Pływaniu.

1. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i trzema salami lekcyjnymi w Szkole Podstawowej nr 8.

2. Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 12 i Szkole Podstawowej nr 4.

3. Remont boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 9.

4. Zakończenie budowy placu zabaw i budowa miasteczka ruchu drogowego w Przedszkolu Miejskim nr 8.

5. Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 11, remont kuchni, dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych.

6. Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 oraz Szkole Podstawowej nr 2.

7. Remont i rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 1 i Przedszkola Miejskiego nr 6.

8. Zwiększenie dostępności do opieki pielęgniarek szkolnych. Realizacja zadań pielęgniarki dopasowana do potrzeb lokalnej społeczności szkolnej.

1. Wzmocnienie współpracy między samorządem a przedsiębiorcami.

2. Stworzenie "Lokalnego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości dla Miasta Deębicy".

3. Powołanie Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Miasta Dębica i Dębickiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

4. Utworzenie Inkubatora przedsiębiorczości w Dębicy.

5. Przygotowanie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

6. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie Dębickiego Parku Przemysłowego.

7. Modernizacja otoczenia Dębickiego Parku Przemysłowego - remont dróg wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym, nowe skrzyżowanie z ul. Świętosława.

1. "Burmistrz zawsze otwarty dla mieszkańców" - wydłużenie czasu przyjmowania petentów w jeden dzień w miesiącu do godziny 19.

2. Poprawa estetyki miasta - zmniejszenie ilości reklam, aranżacja rond wlotowych do miasta.

3. Uruchomienie nowej strony internetowej Miasta Dębica i aplikacji mobilnej.

4. Uruchomienie miejskiej telewizji samorządowej.

5. Poszerzenie granic miasta we współpracy z sąsiednimi samorządami.

6. Kontynuacja Budżetu Obywatelskiego.