O mnie

Całe moje życie związany jestem z Dębicą. Tutaj się urodziłem, uczyłem się, tutaj poznałem moją żonę i założyłem rodzinę. Tutaj pracuje moja córka, zięć, a wnuk chodzi do przedszkola. To tu doświadczyłem dużo szczęśliwych, najważniejszych w moim życiu chwil. Dębica to mój dom, o który chcę dbać i który chcę rozwijać.

Dębicki samorząd jest mi bardzo bliski. Od 16 lat aktywnie uczestniczę w życiu naszego miasta i powiatu. Byłem radnym Rady Powiatu Dębickiego kadencji 2006-2010, radnym Rady Miejskiej Dębicy kadencji 2002-2006 oraz 2010-2014. Od kwietnia 2010 r., po rezygnacji urzędującego włodarza Dębicy, przez osiem miesięcy pełniłem funkcję burmistrza miasta, zostając powołany na to stanowisko przez Prezesa Rady Ministrów. Zdobyłem wtedy bardzo cenne doświadczenie w kierowaniu prawie 50-tysięcznym miastem.

4 lata temu obdarzyliście mnie Państwo swoim zaufaniem i dzięki Państwa decyzji zostałem wybrany na stanowisko Burmistrza Miasta Dębicy. Były to cztery lata wytężonej i ciężkiej pracy, którą wykonywałem z dużą determinacją i zaangażowaniem. Bycie Burmistrzem Miasta Dębicy to bardzo ważna misja, którą spełniałem z myślą o naszej społeczności lokalnej, codziennie przez 24 godziny na dobę. Państwa dobro i poprawa jakości Waszego życia stanowiły i nadal stanowią dla mnie największy priorytet. Wszystkie działania podejmowane w trakcie mojej kadencji na stanowisku burmistrza miały na celu służenie Wam – Mieszkańcom oraz zmienianie Dębicy na lepsze.

Ostatnie 4 lata były dla mnie czasem zdobywania cennych doświadczeń. Oprócz licznych inwestycji i spełnianych punktów z mojego programu wyborczego, za duży sukces uważam moje relacje z mieszkańcami. Dzięki spotkaniom i rozmowom z Państwem, miałem niepowtarzalną szansę poznania rzeczywistych potrzeb dębiczan i ich realizacji. Cieszę się, że spotykając się ze mną, rozmawiając osobiście czy za pośrednictwem mojego facebooka, opowiadali mi Państwo o problemach i swoich oczekiwaniach, a ja wykorzystując moje możliwości, mogłem skutecznie pomóc w ich rozwiązaniu. Dzięki temu teraz wiem, czego tak naprawdę potrzebują mieszkańcy naszego miasta i w kolejnej kadencji, jeśli dacie mi Państwo taką szansę, zrobię wszystko, by to spełnić.

Jeśli chcemy zbudować lepszą przyszłość dla nas i naszych dzieci, musimy umieć współpracować. Dębica nie potrzebuje dziś wodzów, partyjnych ideologów i mówców, rozdających obietnice bez pokrycia. Nadal potrzebny nam dobry gospodarz, potrafiący znaleźć wspólny język ze wszystkimi, którym los naszego miasta naprawdę leży na sercu. Potrzebny jest ktoś, kto rozumie problemy zwykłych ludzi, bo sam jest zwykłym człowiekiem. Rodzina to wspaniała lekcja odpowiedzialności i szkoła kompromisu. Ważne jest również wcześniejsze doświadczenie i umiejętność rozmawiania z ludźmi i poznawania ich potrzeb. Burmistrz i Rada Miejska nie powinni nigdy rywalizować tylko zajmować się wspólnym działaniem dla dobra Dębicy. Bo zgoda buduje…