Inwestycje 2014 - 2018

Przegląd wybranych inwestycji zrealizowanych w latach 2014 - 2018

Długość nowowybudowanych lub wyremontowanych ulic asfaltowych 17 829 m
Długość nowowybudowanych lub wyremontowanych chodników 18 568 m
Zamontowano nowe ławki 72 szt.
Zamontowano nowe wiaty przystankowe 29 szt.
Długość nowowybudowanych lub wyremontowanych ulic z kostki brukowej 1 100 m
Powierzchnia nowowybudowanych lub wyremontowanych parkingów 5 640 m2
Zamontowano nowe zabawki na placach zabaw 63 szt.
Środki pozyskane z UE na inwestycje 115 mln zł

Budowa boiska sportowego

ul. Chłodnicza

Przebudowa

ul. Piłsudskiego

Doposażenie placu zabaw

ul. Strumskiego - Ogródek Jordanowski

Budowa schodów oraz pochylni dla wózków

ul. Kopernika

Wykonanie nawierzchni asfaltowej

ul. Zielona - boczna

Remont pomnika koło Cegielni

 

Budowa ronda

ul. Ratuszowa i ul. Saperów

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 8

ul. Wielopolska

Budowa parkingu

ul. Konarskiego

Budowa

ul. Graniczna

Rewitalizacja parku przy DK Śnieżka

ul. Bojanowskiego

Remont chodnika

ul. Słoneczna

Budowa

ul. Młodości

Remont nawierzchni asfaltowej

ul. Św. Jadwigi

Budowa parkingu

ul. Cmentarna

Budowa chodnika

ul. 23-go Sierpnia

Budowa placu zabaw

ul. Wielopolska

Remont nawierzchni asfaltowej

ul. Pana Tadeusza

Budowa chodnika

ul. Cieplińskiego

Budowa skoczni w dal

ul. Szkotnia

Przebudowa

ul. Olszynowa i ul. Raczyńskich

Budowa boiska

ul. Wagnera

Budowa

ul. Wielopolska

Siłownia pod chmurką

ul. Strumskiego - Ogródek Jordanowski

Przebudowa

ul. Szkolna

Budowa

ul. Mościckiego

Budowa

ul. Zdrojowa